top of page

首頁 / 最新消息 / 查看更多

​國際交流

2023-04-12

徵才資訊

2023-02-07

​展覽資訊

2023-01-07

​展覽資訊

2022-10-01

​獎項入圍

2022-09-26

2022 NHQA國家醫療品質獎入圍智慧解決方案組第二階段

​臨床試驗

2022-09-19

​榮譽佳績

2022-05-11

恭喜通過2022年中科產學計畫!

臨床試驗

2022-02-19

立人里臨床收案結束!

媒體報導

2022-01-07

Contact.png

聯絡我們

────────   電話諮詢  ──────── 

────────   線上諮詢  ──────── 

bottom of page